Prevádzka ukončená
Out of Work

Ochrana osobných údajov

Rezervácia pobytu / izby - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail prevádzkovateľom Penzion – restaurant OÁZA, s.r.o., SNP 544, 039 01, Turčianske Teplice, Ičo: 36711365 na účel rezervácie pobytu v Penzion – restaurant OÁZA. Súhlas na spracovanie dávam po dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR, a to je, že svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, mám právo na prístup, výmaz, opravu, obmedzenie spracúvania a na prenosnosť mojich osobných údajov. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Zaškrtnutím políčka “Súhlasím zo zasielaním noviniek” súhlasím so spracovaním osobných informácií na účely prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami a za účelom zasielania obchodných oznámení o novinkách, ponúkaných produktoch a seminároch prevádzkovateľa a to formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty. Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy.

GDPR: gdpr@penzion-oaza.sk